Loty

Miałeś odwołanie , opóźnienie lotu lub odmówiono ci wejścia na pokład samolotu?   Od czasu zdarzenia nie minęło mniej niż 3 lata? Przewoźnik odmówił ci wypłaty odszkodowania. Sprawdź czy przysługuje ci odszkodowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego w wysokości 250, 400 lub 600 EUR. Zweryfikujemy twoją sprawę oraz działania przewoźnika.

Kiedy odszkodowanie przysługuje?

Odszkodowanie za odwołany lot przysługuje, jeżeli lot został odwołany  w okresie do 14 dni przed wylotem. 

Odszkodowanie za opóźniony lot przysługuje, jeżeli lot został opóźniony o co najmniej 3 godziny w porcie docelowym

Odszkodowanie za odmowę wejścia na pokład przysługuje , jeżeli mimo ważnego biletu nie zostałeś wpuszczony na pokład samolotu.

Przewoźnik może uchylić się od wypłaty odszkodowania, jeżeli w postępowaniu przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego, udowodni, że zaszły przesłanki od niego niezależne, które spowodowały odwołanie / opóźnienie.

Odszkodowanie nie przysługuje również, jak przewoźnik jest spoza Unii Europejskiej ( np. Onur Air, Air Cairo) i lot zaczyna się poza terytorium Unii Europejskiej.

Na czym polega nasza usługa?

Nasza usługa polega na zastępowaniu Ciebie w czynnościach związanych z wypłatą odszkodowania. W Twoim imieniu występuje Radca Prawny posiadający wieloletnie doświadczenie w sprawach o odszkodowania. Nasz usługa obejmuje 3 etapy:

  • Przygotowanie i wysłanie wezwania do przewoźnika o wypłatę odszkodowania – jest to pierwszy etap postępowania, czasami dostępny na stronach internetowych linii lotniczych.  Wymaga posiadania dokumentów związanych z lotem oraz dodatkowymi wydatkami. Linie bardzo często odmawiają wypłaty odszkodowania, licząc że klienci nie będą się odwoływać do właściwego Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub występować na drogę sądową.
  • Przygotowanie i wysłanie skargi do właściwego Urzędu Lotnictwa Cywilnego – jest to drugi etap postępowania, w przypadku braku zapłaty na etapie wezwania. Właściwym Urzędem Lotnictwa Cywilnego na terenie Unii Europejskiej jest ten w kraju, z którego był wylot. W przypadku wylotów spoza Unii Europejskiej, właściwym jest ten, w którym pasażer ma miejsce zamieszkania. Etap ten jest już cechuje się dużą biurokracją.  W przypadku otrzymania decyzji pozytywnej przygotowujemy i wysyłamy przed-sądowe wezwanie zapłaty. W przypadku decyzji negatywnej, występują przesłanki zwalniające przewoźnika od wypłaty odszkodowania i odszkodowanie nie jest należne.
  • Postępowanie sądowe – jest to trzeci etap postępowania, w którym przewoźnik nie zapłacił, pomimo  pozytywnej decyzji Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Czas trwania postępowania

Czas trwania postępowania to około 2 miesięcy w przypadku  etapu pierwszego, czyli wezwania do przewoźnika. Skarga  do Urzędu Lotnictwa Cywilnego to kolejne 4-12 miesięcy, w zależności od kraju do którego skargę wysyłamy. Postępowanie w polskim sądzie to kolejne 4-24 miesięcy. Czyli całość postępowania to w zależności od zachowania przewoźnika od 2 do 36 miesięcy.

Prowizja

Nasze wynagrodzenie to tylko i wyłącznie prowizja success-fee pobierana przy wypłacie odszkodowania.  Nie płacisz nic z góry, nie ryzykujesz kosztów w przyszłości. W przypadku gdy odszkodowanie się nie należy, nie ponosisz żadnych kosztów. Tabela poniżej przedstawia nasze stawki prowizji

Kwota roszczenia  Etap 1

wezwanie do przewoźnika

Etap 2

skarga do Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Etap 3

droga sądowa w Polsce

Etap 3

droga sądowa poza Polską w UE

do 1500 zł 30% ( w tym VAT) 45% ( w tym VAT) 50% ( w tym VAT) 50% ( w tym VAT)
od 1500 zł do 5 000 zł  25% ( w tym VAT) 45% ( w tym VAT) 45% ( w tym VAT) 45% ( w tym VAT)
od 5000 do 10 000 zł  25% ( w tym VAT) 40% ( w tym VAT) 45% ( w tym VAT) 45% ( w tym VAT)
powyżej 10 000 zł 20% ( w tym VAT) 35% ( w tym VAT) 40% ( w tym VAT) 40% ( w tym VAT)

Złóż wniosek

Kliknij tu i złóż wniosek.