Nieruchomości

Przydarzyła ci się szkoda na nieruchomości związana z pożarem, wiatrem , powodzią lub zalaniem. Ubezpieczyciel odmówił ci wypłaty odszkodowania lub wypłacił kwotę , która w Twojej ocenie jest zaniżona. Zweryfikujemy działania ubezpieczyciela.

Kiedy odszkodowanie przysługuje?

Odszkodowanie przysługuje dla każdej osoby posiadającej polisę związana z nieruchomością w przypadku szkody losowej na nieruchomości. Ubezpieczyciel ma obowiązek zrekompensowania doznanej szkody. Bardzo często zdarza się  , że odszkodowania  wypłacone przez ubezpieczyciela są zaniżone.

Na czym polega nasza usługa?

Nasza usługa polega na zastępowaniu Ciebie w czynnościach związanych z dochodzeniem wypłaty odszkodowania. W Twoim imieniu występuje Radca Prawny posiadający wieloletnie doświadczenie w sprawach o odszkodowania. Nasz usługa obejmuje 3 etapy:

  • Weryfikacja wysokości odszkodowania  – jest to pierwszy etap postępowania, w którym weryfikujemy czy wypłacone już dla Ciebie odszkodowanie z polisy nie jest zaniżone. 
  • Przygotowanie i wysłanie wezwania do ubezpieczyciela– jest to drugi etap postępowania, w którym wzywamy ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania w niezaniżonej kwocie. W przypadku otrzymania wypłaty przez ubezpieczyciela wnioskowanej kwoty, zamykamy sprawę. W przypadku  wypłaty przez ubezpieczyciela kwoty niższej od wnioskowanej, przekazujemy ci środki pieniężne a na kwotę brakującej spłaty, wysyłamy wezwanie przed-sądowe.
  • Postępowanie sądowe – jest to trzeci etap postępowania, w którym ubezpieczyciel nie zapłacił, pomimo otrzymania wezwania przed-sądowego.

Czas trwania postępowania

Czas trwania postępowania to około 2 miesięcy w przypadku  etapu pierwszego i drugiego, czyli wezwania do ubezpieczyciela.  Postępowanie w polskim sądzie to kolejne 4-10 miesięcy. Czyli całość postępowania to w zależności od zachowania ubezpieczyciela od 2 do 12 miesięcy.

Prowizja

Nasze wynagrodzenie to tylko i wyłącznie prowizja success-fee pobierana przy wypłacie odszkodowania.  Nie płacisz nic z góry, nie ryzykujesz kosztów w przyszłości. W przypadku gdy dodatkowe odszkodowanie się nie należy, nie ponosisz żadnych kosztów. Tabela poniżej przedstawia nasze stawki prowizji

Kwota roszczenia  Etap 1

weryfikacja

Etap 2

wezwanie do ubezpieczyciela

Etap 3

droga sądowa

do 10 000 zł 1 zł 20% ( w tym VAT) 25% ( w tym VAT)
od 10 000 zł do 100 000 zł 1 zł 15% ( w tym VAT) 20% ( w tym VAT)
powyżej 100 000 zł 1 zł 10% ( w tym VAT) 15% ( w tym VAT)

Złóż wniosek

Kliknij tu i złóż wniosek.