FAQ

Loty


Na czym polega nasza usługa ?
Jak długo to trwa ?
Ile wynosi prowizja i czy muszę coś zapłącić?
Ile wynosi odszkodowanie za lot?
Jak długo po locie mogę ubiegać się o odszkodowanie?
Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie, jeśli za bilet lotniczy zapłacił mój pracodawca?
Których linii lotniczych to dotyczy?
Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie za lot osobiście?
Których krajów to dotyczy?
Kiedy odszkodowanie za lot jest zmniejszone?
Kiedy odszkodowanie za lot nie przysługuje?
Przewoźnik odmówił ze względu na nadzwyczajne okoliczności. Czy to zamyka prawo do odszkodowania?

 


Na czym polega nasza usługa ?

Kliknij na link i dowiedz się więcej 

Jak długo to trwa ?

Kliknij na link i dowiedz się więcej 

Ile wynosi prowizja i czy muszę coś zapłacić?

Kliknij na link i dowiedz się więcej.

Ile wynosi odszkodowanie za lot?

Wysokość Twojego odszkodowania zależy od trzech parametrów powyżej. W skrócie za lot odwołany lub opóźniony powyżej 3 godzin możesz otrzymać odszkodowanie w wysokości:

 • 250 EUR – w przypadku wszystkich lotów o długości do 1500 km
 • 400 EUR – w przypadku lotów wewnątrz Unii Europejskiej powyżej 1500 km i wszystkich innych lotów o długości od 1500 km do 3500 km
 • 600 EUR – w przypadku lotów na zewnątrz Unii Europejskiej o długości powyżej 3500 km

Jak długo po locie mogę ubiegać się o odszkodowanie?

Jak przewoźnik odmówi wypłaty odszkodowania, można dochodzić roszczeń  na dwóch drogach, tj. administracyjnej poprzez skargę do odpowiedniego Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub sądowej, poprzez złożenie pozwu do sądu powszechnego.

W postępowaniu administracyjnym co do zasady nie ma okresu przedawnienia.

W postępowaniu sądowym okresy przedawnienia zależą od kraju, tj.

 • w przypadku dochodzenia roszczeń przed sądem  w Polsce, roszczenie o odszkodowanie przedawnia się z upływem roku. Zobacz tu
 • poza granicami Polski okresy przedawnienia przed sądami są różne. Najczęściej spotykanym przypadkiem jest 3-letni termin i obowiązuje on w Szwecji, Norwegii, Danii, Austrii, Chorwacji, Finlandii, Niemczech, Estonii, Portugalii, Rumunii, Rosji i na Ukrainie. W Bułgarii, Grecji czy Hiszpanii okres ten mija po 5 latach, a w Irlandii, Wielkiej Brytanii czy na Cyprze po 6. W Tunezji, Katarze czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich nawet 15 lat.

Powództwo do sądu można wybrać, zgodnie z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, wedle wyboru zainteresowanego pasażera – do sądu, w którego okręgu znajduje się miejsce odlotu, albo do sądu, w którego okręgu znajduje się miejsce przylotu. Zobacz tu.

 

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie, jeśli za bilet lotniczy zapłacił mój pracodawca?

Odszkodowanie dotyczy pasażera, a nie tego, kto zapłacił za bilet. Oznacza to, że jeśli samolot jest opóźniony lub odwołany podczas podróży służbowej, to Ty, jako pasażer, powinieneś ubiegać się o odszkodowanie.

Których linii lotniczych to dotyczy?

Dotyczy to wszystkich linii lotniczych  włączając w to linie czarterowe.

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie za lot osobiście?

Tak, każdy może osobiście zgłosić roszczenie do linii lotniczych i ubiegać się o odszkodowanie za opóźnienie lotu.

Z reguły, linie lotnicze odrzucają wniosek, rutynowo powołując się na “nadzwyczajne okoliczności, na które nie mają wpływu” albo na fakt , że podjęte zostały “wszystkie stosowne kroki” w celu naprawienia problemu.

Musisz być więc przygotowany na dochodzenie swoich praw we właściwym Urzędzie Lotnictwa Cywilnego i sądach powszechnych, co zabierze ci dużo czasu, narazi na błędy formalne i zwiększy poniesione koszty o opłaty sądowe i koszt prawne. Jeśli wygrasz sprawę, linie lotnicze pokrywają te wydatki , jeżeli przegrasz ponosisz je z własnych środków.

Których krajów to dotyczy?

Prawo do odszkodowania za loty dotyczy

 • pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się na terytorium Państwa Członkowskiego
 • pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się w kraju trzecim i lądujących na lotnisku w Państwie Członkowskim, do którego ma zastosowanie Traktat, chyba że otrzymali oni korzyści lub odszkodowanie oraz udzielono im opieki w tym kraju trzecim,jeżeli przewoźnik lotniczy obsługujący dany lot jest przewoźnikiem wspólnotowym.

Państwa Członkowskie to Irlandia , Wielka Brytania, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa , Estonia, Polska, Niemcy, Dania, Holandia, Belgia, Luksemburg, Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Czechy, Austria, Słowacja, Słowenia, Węgry, Chorwacja, Rumunia, Bułgaria, Grecja, Cypr, Malta – 28 krajów.

Listę przewoźników wspólnotowych można znaleźć pod linkiem klikając tutaj Są to przewoźnicy Kajów Członkowskich i Szwajcarii – 29 krajów.

Kiedy odszkodowanie za lot jest zmniejszone?

Twoje odszkodowanie będzie pomniejszone o 50%, jeżeli zaoferowano ci zmianę planu podróży na alternatywny lot i czas przylotu w locie alternatywnym nie przekracza planowanego czasu przylotu pierwotnie zarezerwowanego lotu

 • o dwie godziny, w przypadku lotu do 1500 km
 • o trzy godziny, w przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych powyżej 1500 km  i wszystkich innych lotów  o długości od 1500 km do 3500 km
 • o cztery godziny w przypadku wszystkich innych lotów

Kiedy odszkodowanie za lot nie przysługuje?

Pamiętaj , że odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli:

 • zostałeś poinformowany o odwołaniu co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem odlotu
 • zostałeś poinformowany o odwołaniu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowanym terminem odlotu i zaoferowano ci zmianę podróżny ( wylot najpóźniej dwie godziny przed planowanym, dotarcie do celu najwyżej 4 godziny po  planowanym)
 • zostałeś poinformowany o odwołaniu w okresie od krótszym od siedmiu dni przed planowanym terminem odlotu i zaoferowano ci zmianę podróżny ( wylot najpóźniej godzinę przed planowanym, dotarcie do celu najwyżej 2 godziny po  planowanym)

Pamiętaj również, że odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli odszkodowanie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności , których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Najczęściej chodzi to o :

 • strajki
 • warunki pogodowe  ( głównie mgła i intensywne burze)
 • zamknięcie ruchu lotniczego ( np. alarmy bombowe)

Pamiętaj również, że odszkodowanie nie przysługuje, w przypadku lotu spoza Państwa Członkowskiego (np. Turcja)  do Państwa Członkowskiego (np. Polska)  , gdy przewoźnik nie jest przewoźnikiem wspólnotowym, tj. zarejestrowanym w UE. Przewoźnicy niewspólnotowi to np.  Quatar Airways, Onurair, Air Cairo, Nouvlair Tunisie.

Przewoźnik odmówił ze względu na nadzwyczajne okoliczności. Czy to zamyka prawo do odszkodowania?

Oczywiście , że nie. Przewoźnik jest stroną w sprawie, często jego ocena okoliczności nie jest obiektywna i ukierunkowana na jego korzyść.

Obiektywna ocena okoliczności jest możliwa po przeprowadzeniu postępowania przed instytucją odwoławczą, tj. właściwym ze względu na miejsce rozpoczęcia lotu  Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Urząd przeprowadza postępowanie i stwierdza, czy nadzwyczajne okoliczności faktycznie miały miejsce.

Możliwe jest również wystąpienie z powództwem sądowym wobec przewoźnika. Rolą sądu w takim przypadku jest także ustalenie, czy nadzwyczajne okoliczności miały faktycznie miejsce.